Üzleti feltételek

1. Általános rendelkezések és fogalmak meghatározása

1.1 Jelen általános üzleti feltételek (továbbiakban csak „ÁÜF“) a vevő és a B.A.S. Hungary Kft., székhelye: 2364 Ócsa Diófa utca 14., szervezetazonosító szám: 13-09-226744, adószám: 32261345213, közösségi adószám: HU32261345 társaság (továbbiakban csak „üzemeltető“ vagy „eladó“) közötti üzleti kapcsolatokra vonatkoznak, amely kapcsolatok a www.vonohorogbas.hu webáruház rendszerén (a továbbiakban csak „rendszer”) keresztül jöttek létre. 

1.2 Az ÁÜF a www.vonohorogbas.hu rendszeren keresztül, a távolból, az eladó és a vevő között megkötött adásvételi szerződések résztvevőinek jogait és kötelességeit rendezi. 

1.3 Az adásvételi szerződés résztvevőinek jogait és kötelességeit a 40/1964 T.t. számú törvény - Polgári Törvénykönyv – 588.§ és további rendelkezései, valamint a 612.§ és további rendelkezései alapján az adásvételi szerződésre vonatkozó jogszabályok rendezik. 

1.4 Vevő olyan rendszerben regisztrált természetes vagy jogi személy, aki saját autorizációját követően, az üzlet rendszere által feldolgozott, elektronikus megrendelést küldött.

1.5 Elektronikus megrendelés alatt az áruház rendszere által feldolgozott, a vevőre vonatkozó információkat, az e-kereskedelmi ajánlatból megrendelt áruk listáját és ezen áruk árát tartalmazó, elküldött elektronikus űrlap, vagy az eladó címére küldött e-mail értendő.

 

2. Megrendelés

2.1 Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele a megrendelő lapon feltüntetendő valamennyi adat és kellék helyes és hiánytalan kitöltése, beleértve a telefonos elérhetőséget is.

2.2 Minden beérkezett elektronikus megrendelés szerződéskötési javaslatnak kell tekinteni, és kötelező érvényűnek minősül.

2.3 Az adásvételi szerződés, amely alapján az eladó az árut a vevőnek értékesíti, a megrendelési rendszerben történő kötelező érvényű visszaigazolás alapján jön létre. Az eladó által e-mailben visszaigazolt megrendelés (vagy annak egy része) mindkét félre nézve kötelező érvényűnek minősül, ha a visszaigazolás pillanatában megegyezett feltételek betartásra kerültek és egyúttal kapcsolat jön létre a vevő és a B.A.S. Hunagry Kft. társaság között.

2.4 Jelentős feltételnek tekintendő főként a megrendelés tartalma (az áru pontos meghatározása és darabszáma), az áru vételára, a szállítás díja, a szállítás módja és az áru kifizetésének módja.

 

3. Megrendelés törlése

3.1 A megrendelés vevő oldaláról történő törlése

Vevő ok megadása nélkül jogosult bármikor törölni a megrendelést, mindaddig, míg azt az eladó kötelező érvényűen vissza nem igazolja. A megrendelés kötelező érvényű visszaigazolását követően csak abban az esetben törölheti, ha az eladó nem teljesíti a szállítás megegyezett feltételeit. A visszaigazolt megrendelés törlése esetén a vevő köteles az eladónak megtérítenie az ezen eljárásával keletkezett kárt. Az eladó főként akkor érvényesíti a kártérítéshez való jogát, ha olyan áruról van szó, amelynek beszerzése „megrendelésre” történik, amelyet az ügyfél kérésére kellett beszerezni, vagy abban az esetben, ha az áru biztosításával kapcsolatban igazolható költségeket ráfordítása történt.     

3.2 

A megrendelés eladó oldaláról történő törlése

Eladó az alábbi esetekben tartja fenn a megrendelés, vagy annak egy részének törléséhez való jogát:

* utánvétes megrendelés esetén a megrendelést nem lehetett kötelező érvényűen visszaigazolni (hibásan megadott telefonszám, nem elérhető, e-mailekre nem válaszol stb.);

* ha a vevő a múltban nem vette át az árut, vagy más módon megszegte az üzleti feltételeket;

* az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az áru szállítója által megadott ár jelentősen megváltozott.

Amennyiben az ilyen eset fennáll, az eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a vevővel a további lépések egyeztetése érdekében. Ha a vevő a teljes vételárat vagy annak egy részét már kifizette, akkor ez az összeg 15 naptári napon belül visszautalásra kerül a számlájára vagy címére.


4. Adásvételi szerződéstől való elállás (csomagküldő üzlet)

4.1 A vevő elállása az adásvételi szerződéstől

A vevő a 108/2000 T.t. számú csomagküldő értékesítésben részt vevő fogyasztók védelemről szóló törvénnyel összhangban jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, mégpedig az áru átvételétől számított 7 munkanapon belül. Ezen jogának érvényesítése esetén a vevő köteles betartani az ÁÜF 4.2. pontjában feltüntetett feltételeket és eljárást. 

4.2 Hogy kell eljárni az adásvételi szerződéstől történő elállás során

Tekintettel arra, hogy elállás esetén a szerződés kezdettől fogva megszűnik, az eladó visszaszolgáltatja a vevőnek, a vevő pedig az eladónak az összes kölcsönösen nyújtott teljesítést. Ha a vevő a 4.1 pontban meghatározott határidőn belül úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, köteles betartani az alábbi feltételeket: kapcsolatba kell lépnie velünk (lásd: kapcsolatfelvételt) a szerződéstől való elállási kérelmével kapcsolatban, miközben fel kell tüntetnie a megrendelés számát, nevét és családnevét, a vásárlás dátumát, valamint számlaszámát vagy címét a vételár visszatérítése érdekében. Amennyiben a vevő már átvette az árut, azt a kapcsolat részben megadott címünkre kell visszaküldenie, mégpedig az alábbi feltételek mellett:

 • az áru csomagolása legyen eredeti és sértetlen (sértetlen védőfóliával) 
 • az áru nem lehet használt
 • az áru nem lehet sérült
 • az árunak hiánytalannak kell lennie (beleértve a csatolt tájékoztatót stb.)
 • vásárlást igazoló bizonylattal - számlával együtt.

A fentiekben feltüntetett árú visszaküldésére vonatkozó valamennyi feltétel teljesítését követően az áru ellenértékét átutalással visszaküldjük, mégpedig a visszaküldött áru általunk történő fizikai átvételétől számított 14 napon belül. Az árut ajánlott, biztosított küldeményként kell elküldeni, mivel a hozzánk vezető úton bekövetkezett esetleges elvesztéséért nem vállalunk felelősséget. Utánvétet nem fogadunk el. Ha a fentiekben feltüntetett feltételek valamelyike ​​nem teljesül, a megrendeléstől való elállást nem fogadjuk el, és az árut a feladó költségére visszaküldjük. 

 

5. Fizetési feltételek

5.1 Az áru vételára végleges ár. Áfa fizetők vagyunk.

5.2 A postaköltség és a csomagolási díj a 6. pontban van feltüntetve. 

5.3 A vevő az alábbi pénznemben fizethet: Magyar forint (HUF)

 

6. Postaköltség és a csomagolás díja

6.1 Az áru szállítását a társaságunk számára az Európai Unión belül a Direct Parcel Distribution HUN Kft (DPD) futárszolgálat biztosítja.

A túlméretes árukat a 123 kurier s.r.o. futárcég küldi. (123).

DPD CLASSIC:
Magyarország - csomag 31,50 kg-ig – 6400.00 Magyar forint (HUF)

Utánvétel = 1000.00 Magyar forint (HUF)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

A 15:00 óráig leadott megrendelések esetén az árut a következő munkanapon küldjük.

 • 3 ingyenes kézbesítési kísérlet 
 • sikertelen kézbesítés esetén ingyenes visszaküldés a feladó címére
 • csomagkövetés a DPD weboldalán
 • címkenyomtatáshoz szükséges szoftver, szükség esetén az ár tartalmazza a csomagoló anyag árát (szórólap 35x45 vagy 45x55 cm), TÖRÉKENY és CSOMAG HELYZETE FELFELÉ jelölő matricák
 • minden csomag biztosítása 900 000,00 Magyar forint (HUF) összegig belföldi szállítás esetén, 200 000,00 Magyar forint (HUF) nemzetközi szállítás esetén
 • egyedi DPD HOME szolgáltatás magánszemélyek részére történő, bankkártyás, utánvétes futárkézbesítéshez, POS terminálon keresztül.

1 csomag mérete a szállítás során legfeljebb: 

Maximális súly 31,5 kg, külföldre 31,5 kg. Leghosszabb oldal max. 175 cm. Kerület hossza max. 300 cm (a rövidebb oldalak összegének kétszerese + a leghosszabb oldal).

6.2 Az Európai Unió tagállamainak, illetve más országok területére történő kiszállítás esetén a postaköltséget és csomagolás díját egyénileg határozzák meg, a vevő és az eladó közötti írásos megállapodás (e-mail) alapján.

 

7. Az áruk fizetésének feltételei és lehetősége

7.1 Egyszeri átutalás a számláról a B.A.S. Hungary Kft.. társaság e-mailben megküldött értesítésében feltüntetett bankszámlájára.

7.2 Online fizetés a ComGate Payments, fizetési kapun keresztül.

7.3 Utánvéttel az áru postai átvételekor.

7.4 Utánvéttel az áru DPD futárral történő átvételekor.

7.5 Home Credit Slovakia, a. s., 921 22 Piešťany, Teplická 7434/147, társasággal kötött szerződéssel. Fogyasztói hitel részlettörlesztéssel. 

7.6 Ahoj, a.s., 05801 Poprad, Karpatská 15, társasággal kötött szerződéssel. Fogyasztói hitel részlettörlesztéssel. 

7.7 Amennyiben a leszállított áru vételára nem kerül teljes egészében kifizetésre, az eladó jogosult az ár teljes kifizetéséig a további áruszállítást felfüggeszteni.

 

8. Szállítási feltételek

8.1 A teljesítés tárgyát képező (megrendelt áru) szállítmányok a lehető legrövidebb időn belül kerülnek kiszállításra, az áruk elérhetőségétől és az eladó működési lehetőségeitől függően. Az elérhetőség valamennyi áru mellett feltüntetésre került.

8.2 A megrendelés állapotában bekövetkezett változásokról a vásárlók e-mailben értesülnek. A megrendelés állapotát a rendszerbe történő bejelentkezést követően lehet ellenőrizni.

8.3 Az áruk kiszállítása a Direct Parcel Distribution HUN Kft. futárszolgálaton keresztül történik (DPD), a megrendelő által a megrendelésben megadott címre. Az árut tartalmazó küldemény minden esetben tartalmazza a számlát.

8.4 Az áru tulajdonjoga a vevőre az áru átvételével és a vételár megfizetésével száll át.

8.5 Az árut kizárólag az EÚ területén belül szállítjuk.

8.6 Az áru az Európai Unió tagállamainak területére, illetve más államok területre történő leszállítása a postaköltség, a csomagolás árának, esetleg egyéb szállítási feltételek vevő és eladó közötti előzetes egyeztetése és közös írásban történő megállapodása után történik. 

 

9. Jótállási feltételek és reklamációs rend

9.1 Jelen reklamációs rend azokra az árukra vonatkozik, amelyeket a B.A.S. Slovakia s.r.o. társaságtól vásároltak, és amelyek reklamációját az áru vásárlásától számított 24 hónapos jótállási időn belül érvényesítették.

9.2 A B.A.S. Hungary Kft. társaságtól vásárolt valamennyi áruról elektronikus számlát (értékesítési bizonylatot) küldünk a vevőnek, amely egyúttal jótállási bizonylatként is szolgál.

9.3 Az áru átvétele során a vevő köteles az alábbiakat ellenőrizni:

* hogy a megrendelt áruról van-e szó (amennyiben nem a megrendelt áruról van szó, ne csomagolja ki, ne bontsa ki az árut, ellenkező esetben az nem cserélhető) 

* hogy az áru sértetlen állapotban van e, például, hogy van-e nyilvánvaló hibája.

A jótállás nem terjed ki az áru azon hibáira, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból vagy az áru vevő által okozott sérüléséből erednek. Az áru csomagolását és tartalmát nem érheti mechanikai sérülés (mechanikai sérülés alatt az áru olyan sérülése értendő, amely nem keletkezhetett az áru rendeltetésszerű, gyártási célú felhasználása során).

A vevőnek a reklamált árut a fentiekben feltüntetett feltételek mellett, az alábbi címen kell érvényesíteni:

B.A.S. Hungary Kft.
2364 Ócsa, Diófa utca 14.

 

10. Felelősség a www.vonohorogbas.hu oldalon előforduló hibákért

10.1 A B.A.S. Hungary Kft. társaság figyelmezteti a vevőket, hogy a www.nosicetazne.sk oldalon feltüntetett információk részben harmadik féltől kerültek átvételre, pontatlanságokat tartalmazhatnak, és előzetes figyelmeztetés nélkül frissíthetők.

10.2 A B.A.S. Hungary Kft. társaság a weboldalain ismertetett árukat és szolgáltatásokat bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja, és nem garantálja azok tartalmának megfelelőségét.

10.3. A B.A.S. Hungary Kft. társaság nem vállal felelősséget más felekkel szemben a saját weboldalain vagy a hivatkozott weboldalakon feltüntetett információk felhasználásából eredő közvetlen, közvetett vagy rendkívüli károkért.

 

11. Személyes adatok védelme

11.1 A B.A.S. Hungary Kft. társaság teljes mértékben alárendeli magát a 428/2002 T.t. számú információs rendszerekben található személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek. Társaságunk tiszteletben tartja az Ön magánéletét. Ahhoz azonban, hogy értékes szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek, meg kell ismernünk néhány személyes adatát. Ezen adatokat védjük a visszaélés ellen, és garantáljuk Önnek, hogy az elérhetőségeit és vásárlását érintő adatokat sosem adjuk át harmadik személy számára.

11.2 Jelen webáruház felkeresésével Ön hozzájárul az Önre és vásárlásaira vonatkozó információk gyűjtéséhez és felhasználásához, a fent meghatározott feltételek szerint. Vevőként, hírlevélre jelentkezőként, felmérésben résztvevőként és a regisztráció egyéb formáival automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy e-mailben vagy telefonon értesüljön a webáruházunkban megjelenő újdonságokról. Ha a továbbiakban nem kíván részesülni ezen információkban, azt bármikor felmondhatja az egyes elküldött üzenetben leírtak szerint.

11.3 Webáruházunk fenntartja a jogot, hogy ismeretlen tettes (hecker) általi szervertámadás esetén elálljon a biztonsági garanciától. A fent említett adatkezelési szabályok csak ebben az esetben nem érvényesek. 

 

12. Befejező rendelkezések

12.1. Amennyiben az adásvételi szerződés írásos formában került megkötésre, bármilyen módosítása csak írásos formában történhet. 

12.2. Szerződő felek megállapodtak, hogy a köztük lévő kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.

12.3. A jelen kereskedelmi és reklamációs feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004 T.t. számú törvény, valamint a 284/2002 T.t számú törvény hangzásában a belső piac fogyasztóvédelmi kérdésekben történő állami ellenőrzéséről, valamint némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2002 T.t. számú törvény - későbbi előírásainak hangzásában -, továbbá a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 T.t számú törvény rendelkezései vonatkoznak.

12.4. Jelen kereskedelmi és reklamációs feltételek a vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.

12.5. A vevőt a megrendelés elküldése előtt felszólítjuk, hogy a jelölőnégyzet megjelölésével igazolja, hogy jelen kereskedelmi és reklamációs feltételeket megismerte és elolvasta, tartalmukat megértette és azokat teljes mértékben elfogadja.

 

A szerződési feltételek teljes szövege PDF formátumban

Dokumentum
Üzleti feltételek (212.61 KB)