Az üzemeltető tájékoztatási kötelezettsége

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (továbbiakban csak „Rendelet”) 13. és 14. cikke alapján.

Az érintett személyek személyes adatainak feldolgozásával összefüggésben, a Rendelet 13. és 14. cikke alapján az üzemeltető az alábbi vonatkozó információkat nyújtja. 

Üzemeltető: B.A.S. Hungary Kft. Cg.13-09-226744/7 társaság, amely az alapján került megalapításra és fennáll, székhelye 2364 Ócsa, Diófa utca 14., bejegyezve a Budapest Járásbíróság Cégjegyzékébe, Kft. részleg, Cg.13-09-226744/7 betétszám alatt (továbbiakban csak „Társaság“).

Az üzemeltető elérhetőségei: iratok kézbesítési címe: B.A.S. Hungary Kft.2364 Ócsa, Diófa utca 14., telefonos elérhetőség: +36702997438, e-mail elérhetőség: info@vonohorogbas.hu

 Az adatfeldolgozás célja és jogalapja: az üzemeltető az érintett személyek – ügyfelek és az ügyfelek képviselőinek – személyes adatait az alábbi célból dolgozza fel:

 • E-shop –az e-shop ügyfelei számára történő áruértékesítés
 • Marketing – értékesítés támogatása, marketing ajánlatok, hírlevél, információk a termékekről és újdonságokról, mailing
 • Ügyfelek (kereskedelem, eladás) – szerződéses jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése
 • Szerződések – szerződéses és előszerződéses kapcsolatok teljesítése

Az érintett személyes adatok kategóriái: szokványos személyes adatok.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: kézbesítő cégek (DPD, SPS, IN-TIME, GLS, SDS) a megrendelt áru megfelelő kézbesítése érdekében.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása: nem

Személyes adatok megőrzési ideje: 10 év.

Az érintett személy jogai: az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférési jog
 2. a rá vonatkozó téves személyes adatok helyesbítéséhez való jog
 3. a nem rá vonatkozó személyes adatok törléséhez való jog
 4. a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog
 5. a nem rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog
 6. a személyes adatok továbbításához való jog
 7. joga van a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonni
 8. joga van panaszt tenni a felügyeletet végző hatóságnál.

 

Az érintett személyt a fentiekben feltüntetett jogok a Rendelet 15–21. és 77. cikkében meghatározott mértékben illetik meg. Az érintett személy jogait szóban, írásban vagy elektronikus úton, a fenti elérhetőségeken gyakorolhatja. Amennyiben az érintett személy szóbeli tájékoztatást kér, a tájékoztatást személyazonosságának igazolását követően lehet a számára megadni.

 

A személyes adatok forrásáról szóló információk: az érintett személyt érintő személyes adatok az alábbi forrásokból kerültek beszerzésre:

 • e-shop
 • weboldal
 • áru közvetlen értékesítése (közvetlenül az ügyféltől az egyik üzlet felkeresése során)
 • telefonon vagy e-mailben történő megrendeléskor az ügyféltől
 • cookies
 • Google Analytics

Automatikusan (weboldalunk felkeresése során) az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

 • IP cím
 • a weboldalunkhoz való hozzáférés dátuma és időpontja
 • információk az internetböngészőjéről
 • információk az operációs rendszeréről
 • a nyelvi beállításokkal kapcsolatos információk
 • információk a weboldalunkon tanúsított viselkedéséről
 • információk a mobileszközéről (ha mobiltelefonon keresztül keresi fel a weboldalunkat).

Ezen információk viszont az Ön magánéletének maximális tiszteletben tartása miatt anonimizáltak, így azokat nem is tudjuk egy bizonyos felhasználóhoz (konkrét személyhez) rendelni.

 

A szerződési feltételek teljes szövege PDF formátumban